Galéria

Historické mapy:

VII. ročník – 2017:

  • krátke video: 

  • turistický pochod „Sklárskym chodníkom – 20 km
  • divadelné predstavenie „Obraz zo života sklárov na Dolnej Bzovej„:
  • sklári:
Ďakujeme slečne Gabriele Gáborovej a pánovi Michalovi Urdovi za fotografie.

VI. ročník – 2016:

  • mladí výtvarníci
  • turistický pochod „Sklárskym chodníkom“
  • divadelné predstavenie: Podpis zmluvy o výstavbe sklárskej peci v Dolnej Bzovej dňa 14.júna 1769 majiteľom divínskeho panstva grófom Františeka I. Zichiho, prefekta divínskeho panstva Jozefa Fejérpatakyho a sklára Bernarda Hupku
  • sklári a výtvarníci

 

V. ročník – 2015:

Krátke video V.ročníka BSD:


IV. ročník – 2014:

Krátke video:

 

III. ročník – 2013:

II. ročník – 2012:

Krst knihy Zrod a vývoj slovenského skla, fúkanie skla:

 

I. ročník – 2011: