RUČNÝ LIS NA TVAROVANIE SKLA

Technológia tvarovania skla lisovaním bola vyvinutá v roku 1830 v USA. Považuje sa za lacnú náhradu drahšieho brúseného skla.

Princíp práce na ručnom tvarovacom lise spočíva
– operátor lisu relatívne slabou silou vytvorí tlak na manipulačnú páku (žltá)
– pantografické usporiadanie závaží mnohonásobne zvýši tlak a prenesie ho na razník
– razník vytlačí v matrici požadovaný tvar skleneného výrobku

Vygravírovaním rôznych motívov do razníka v matrici (motívy rastlín, kvetov, podobizní osobností) vzniklo vzorovanie úžitkového skla, ktoré v druhej polovici 19. storočia získalo veľkú obľubu hlavne kvôli efektívnosti výroby, estetičnosti reliéfu a dostupnej cene.

Občianske združenie Skálnik sa vďaka sponzorom
  – R-GLASS, Katarínska Huta
  – SONNE CHRYSTAL, Poltár
  – K doktor s.r.o. Liptovský Mikuláš
podarilo zakúpiť ručný tvarovací lis, ktorý bol zaradený do výroby v Sklárňach Moravia (Úsobrno) v roku 1904.

Zakladateľom sklárskej spoločnosti Moravia bola rodina Strachwitovcov. Neskorší majiteľ p. Reich dosiahol ručným lisovaním skla absolútnu špičku výroby dekoratívneho úžitkového skla.

OZ Skálnik
 Peter Greksa

Komentáre