O nás

Sme skupina ľudí z Dolnej Bzovej, ktorá sa rozhodla pripomenúť bývalú slávu bzovských sklární. Za podpory predsedníčky vlády Ivety Radičovej, Ministerstva kultúry, Nadácie VÚB, pod gesciou obce Mýtna a s pomocou obce Podkriváň sa uskutočnil archeologický a archívny prieskum činnosti bzovských sklární.

Celý projekt bol verejnosti predstavený 01.10.2011 na I. BZOVSKÝCH SKLÁRSKYCH DŇOCH.

V tento deň bol osadený základný kameň budúcej funkčnej historickej sklárskej pece a uskutočnil sa krst publikácie o dejinách bzovských sklární. Zrealizovalo sa aj stretnutie starých sklárov z Podpoľania, Kokavska, Málinecka a Katarínskej Huty. Odbornej a širokej verejnosti sa predstavili sklárske výrobky datované do obdobia činnosti bzovských sklární. Nechýbal ani pestrý kultúrny program.

V tradícii Bzovských sklárskych dní chceme pokračovať aj naďalej a raz do roka si slávnu históriu pripomínať. Pre tento účel sme v roku 2012 postavili už spomínanú funkčnú sklársku pec s jednou taviacou pernicou na asi 60 l sklárskeho kmeňa. Pec bola postavená podľa historickej dokumentácie, je vykurovaná drevom a technológia stavby pece ako aj receptúra pre výrobu skla sa čo najvernejšie podobá výrobe skla z pred vyše dvesto rokov. Z vytavenej skloviny vyrábajú počas Bzovských sklárskych dní  pozvaní sklárski majstri výrobky podľa dobových tvarov a vlastnej fantázie.

Výstavbu pece sme realizovali v r. 2012 z finančných zdrojov nadačných programov, sponzorských príspevkov a vlastných aktivít.